Log in

Premi a la Idea Innovadora en l'Edificació

Aquesta iniciativa s'emmarca en el conveni de col·laboració existente entre el "Centro Tecnológico de la Construcción de Murcia" (CTCON) i el "Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia (COAATIEMU).

L'objectiu d'aquest Premi és fer valdre el talent dels Arquitectes Tècnics o Enginyers de l'Edificació, així com la seva contribució a la innovació i desenvolupament en el sector de l'edificació.

Per a més informació podeu descarregar-vos les bases en el següent enllaç.

07/02/2024