Log in
 
 

Formació

Formació

Activitats formatives del Col·legi
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació prepara anualment la  programació de l’activitat formativa estructurada en els apartats següents:
- Cursos temàtics, eminentment tècnics
- Cursos instrumentals, adreçats a la utilització de programes i equips
- Jornades tècniques, adreçades monogràficament a temàtiques importants i innovadores
- Sessions informatives de curta durada sobre temes determinats
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins de cada categoria, així com formalitzar la vostra inscripció.

Formació AUZALAN
Recentment el Col·legi s'ha incorporat a la Plataforma de formació compartida AUZALAN, que la integren 49 col·legis d'Arquitectura Tècnica. Aquí trobareu tots els cursos que es realitzen online als diferents col·legis, us inscriureu com ho fem amb la resta de cursos (important: entreu sempre abans amb la contrasenya), rebreu  la confirmació de la inscripció directament del Col·legi organitzador i també els apunts i enllaç a les sessions. El pagament us el gestionarem des del col·legi a través de domiciliació bancària. Alguns dels cursos tenen subvencions de Musaat i NHA-Premaat, d'aquest últim per poder-vos aplicar el descompte haureu de demanar prèviament un certificat a la mútua i fer-la arribar a formacio@aparellador.cat

Formació RBC ingenieros
És un grup d’arquitectes i enginyers que han volgut posar a disposició dels tècnics el coneixement acumulat durant més de 20 anys d’experiència, per tant, aquests professionals amb una amplia experiència en el desenvolupament de projectes son els responsables de la elaboració dels programes i de tutoritzar les activitats de formació, amb una temàtica més d'enginyeria i instal·lacions.
Fareu les inscripcions a la nostra web i rebreu de RBC la contrasenya per accedir al curs que estigueu inscrits. El pagament el gestionarem des del Col·legi per poder obtar als descomptes del 50% a cada curs.

Formació on line
La plataforma de formació ÀREABUILDING SCHOOL, permet accedir a formació on-line des de fa temps.


Curs Data d'inici Descripció
  Cursos temàtics
2023/01.5 - POSA'T AL DIA: COORDINACIÓ DE SEGURETAT


Data: 05 Jun 2023
Hora inici: 15:00
Hora fi: 17:00

Dia: 5 de juny de 2023

Sessió informativa sobre problemàtiques concretes que ens trobem en obres petites durant la coordinació de seguretat i salut. Consells de com i què escriure en els llibres d'incidències. Com complir amb la coordinació d'activitats empresarials (CAE) en les obres. I la nova normativa de treballs amb temperatures extremes.

Llegir més
2023/06 - JORNADA CE3X EXPERT


Data: 20 Jun 2023
Hora inici: 16:00
Hora fi: 19:00

20 de juny de 2023

Aquesta jornada va dirigida a aquells col·legiats que fan habitualment certificats d’eficiència energètica, però que tinguin dubtes de com introduir les dades de diferents aparells i instal·lacions, sobretot per poder justificar l'eficiència energètica després d’una rehabilitació.

Aquest curs està becat i els col·legiats pagareu 10 €

Llegir més
  Cursos instrumentals
2023/20 - Curs introducció ponts tèrmics. Model i càlcul amb THERM


Data: 27 Jun 2023
Hora inici: 16:00
Hora fi: 19:00

27 de juny de 2023

Aquest curset va dirigida a aquells col·legiats que fan habitualment certificats d’eficiència energètica, i tenen dubtes de què son i com introduir correctament els ponts tèrmics.

Aquest curs està becat i els col·legiats pagareu 10 €

Llegir més
  Jornades Tècniques
2023/05 - Taller pràctic OTR


Hora inici: 06 Jun 2023 15:00
Hora fi: 19 Jun 2023 19:00

6, 12 i 19 de juny de 2023. (El 6 i 19 presencial i el 12 videoconferència).

Des de la OTR del Consell Català de l’Arquitectura Tècnica s’ha organitzat un taller per aprofundir en la gestió de les subvencions del programa 3.

En aquest taller analitzarem el pas a pas de la rehabilitació energètica amb Fons Next Generation i ho portarem a la pràctica amb un edifici plurifamiliar de 12 habitatges. Com Informar a una comunitat, desglossarem la proposta d’honoraris a partir de la càrrega de feina que suposa, que és el predimensionat energètic i analitzem els costos. Veurem els punts clau per redactar un llibre de l’edifici i un projecte Next Generation amb èxit, i tramitarem les possibles subvencions i justificarem l’execució de les obres.

Taller gratuït pels col·legiats.

Llegir més
  Altres cursos
Formació del CETIG Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona


Data: 31 Des 2023
Hora inici: 08:00
Hora fi: 12:00

Cursos que ofereix el CETIG (Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona), i que els aparelladors/es col·legiats/des a Girona hi poden assistir amb condicions de col·legiats/des, d'acord amb les condicions del conveni signat amb el Col·legi.

Llegir més
  AUZALAN (formació online)
1602- CURSO E-LEARNING UNA COORDIANCION DE SEGURIDAD Y SALUD VERDADERAMENTE EFICAZ


Hora inici: 05 Jun 2023 00:00
Hora fi: 14 Jul 2023 00:00

En esta actividad formativa se trazarán, de la A a la Z, todos los aspectos necesarios para poder desempeñar la coordinación de seguridad en fase de ejecución de una forma eficaz, facilitando numerosas herramientas, ejemplos y consejos para el trabajo diario, de forma que pueda ser aplicados de inmediato una vez finalizado el curso, y ayuden al tñecnico en su día a día

Curso "e-Learning" con fecha de inicio 03/05/2023 y fecha de fin 14/07/2023, y fecha límite de inscripción 05/06/2023.

Llegir més
1630- CURSO DE DAÑOS EN CIMENTACIONES Y ERRORES DE EJECUCIÓN


Hora inici: 05 Jun 2023 16:00
Hora fi: 12 Jun 2023 20:00

El objetivo de este curso es adquirir en poco tiempo amplios conocimientos de patología de forma fácil y amena, que permitan diagnosticar los tipos de daños más usuales en la edificación y evitar próximos fallos. Asimismo, capacitará a las personasasistentes en el diagnóstico de las causas que motivan las lesiones y así poder aportar soluciones preventivas o de reparación.

Curso en modalidad de Presencial y Videoconferencia con fecha de inicio 05/06/2023 y fecha de fin 12/06/2023 (data límit d'inscripció al web del Col·legi 02/06/2023).

Llegir més
1624- INTERVENCIONES, TÉCNICAS Y CRITERIOS EN RESTAURACIÓN.


Hora inici: 06 Jun 2023 16:30
Hora fi: 08 Jun 2023 18:30

El presente curso pretende despertar el interés en la restauración y a la vez ofrecer las bases teóricas para la restauración de los elementos pétreos en edificios y monumentos.

Se comenzará identificándolas principales lesiones para seguidamente estudiar las distintas técnicas aplicables en cada caso, estableciendo una programación por fases.

El curso prestará también atención a los paramentos policromados y a la consolidación estructural.

Para concluir se tratarán los aspectos que promuevan la conservación y el mantenimiento, finalizando con el estudio de la restauración de la madera.

Curso en modalidad de Videoconferencia con fecha de inicio 06/06/2023 y fecha de fin 08/06/2023 (data límit d'inscripció al web del Col·legi 05/06/2023).

Llegir més
1621- DEDUCCIONES DE IRPF PARA OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA


Data: 07 Jun 2023
Hora inici: 16:00
Hora fi: 20:00

Conocer con profundidad los tipos de deducciones a los que se puede acceder por la realización de obras de eficiencia energética, a fin de poder asesorar con precisión a nuestros clientes.

Curso en modalidad de Presencial y Videoconferencia en fecha 07/06/2023 (data límit d'inscripció al web del Col·legi 04/06/2023).

Llegir més
1617- CURSO: INTRODUCCIÓN A LA REHABILITACIÓN


Hora inici: 12 Jun 2023 16:30
Hora fi: 20 Jun 2023 20:30

El curso se ha diseñado tanto para servir de base formativa a los técnicos que quieren iniciarse en el campo de la rehabilitación de edificios tanto residenciales como patrimoniales, como para aquellos que teniendo conocimientos en la materia desean ampliarlos.

Curso en modalidad de Presencial y Videoconferencia con fecha de inicio 12/06/2023 y fecha de fin 20/06/2023 (data límit d'inscripció al web del Col·legi 08/06/2023).

Llegir més
1628- CURSO: LA MEJOR FORMA DE DOCUMENTAR LA CSS. REUNIONES Y LIBRO DE INCIDENCIAS


Hora inici: 13 Jun 2023 16:30
Hora fi: 14 Jun 2023 20:30

Cómo documentar correctamente la actividad de Coordinación de Seguridad y Salud sigue siendo uno de los temas mas consultado por los arquitectos técnicos.

Pero, ¿Qué reuniones son obligatorias por normativa y cuales recomendables por experiencia?, ¿Qué hay que reflejar en dichas reuniones de cara a una justificación posterior?, ¿Quién interviene en estas reuniones?, etc… Estas son algunas cuestiones importantes que trataremos en este taller.

De otro, el Libro de Incidencias es el instrumento mas importante que maneja el Coordinador de Seguridad y Salud, como documento que refleja su actuación en la obra, y que puede acabar siendo una herramienta de defensa primordial en cado de proceso judicial, es altamente recomendable cumplimentarlo con diligencia y teniendo en cuenta multitud de matice que contribuyan a la correcta compresión de lo anotado, y que refuercen el carácter probatorio de los escritos.

Curso en modalidad de Videoconferencia con fecha de inicio 13/06/2023 y fecha de fin 14/06/2023 (data límit d'inscripció al web del Col·legi 07/06/2023).

Llegir més
1635- CURSO: DIRECCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA DE ANDAMIOS. APLICADO A LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES


Hora inici: 21 Jun 2023 16:30
Hora fi: 22 Jun 2023 20:30

Formación con la que se pretende alcanzar los conocimientos mínimos necesarios para realizar la dirección e inspección técnica de los diferentes tipos de andamios y su certificación, aplicado en obras de rehabilitación y mantenimiento de edificios existentes.

Se analizaran las obligaciones y responsabilidades de las figuras intervinientes. Se estudiarán los diferentes tipos de andamios, utilizados para este tipo de obras de rehabilitación y mantenimiento.

Curso en modalidad de Videoconferencia con fecha de inicio 21/06/2023 y fecha de fin 22/06/2023 (data límit d'inscripció al web del Col·legi 14/06/2023).

Llegir més
1627- CURSO: PERITACIONES JUDICIALES DEL TÉCNICO


Hora inici: 28 Jun 2023 16:30
Hora fi: 06 Jul 2023 20:00

El presente curso pretende formar al Técnico en los conocimientos esenciales al aportar una herramienta útil, para la realización de una Peritación Judicial basada en los principios del rigor, la ética y la transparencia

El objetivo del Curso por ello, se enfoca y estructura en Tres áreas fundamentales que son :

- Manual de Elaboración de I. Periciales

- Valoraciones Inmobiliarias

- Patologías en la Edificación

Curso en modalidad de Videoconferencia con fecha de inicio 28/06/2023 y fecha de fin 06/07/2023 (data límit d'inscripció al web del Col·legi 21/06/2023).

Llegir més