Log in
 
 

Formació

Formació

Activitats formatives del Col·legi
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació prepara anualment la  programació de l’activitat formativa estructurada en els apartats següents:
- Cursos temàtics, eminentment tècnics
- Cursos instrumentals, adreçats a la utilització de programes i equips
- Jornades tècniques, adreçades monogràficament a temàtiques importants i innovadores
- Sessions informatives de curta durada sobre temes determinats
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins de cada categoria, així com formalitzar la vostra inscripció.

Formació on line
Recentment el Col·legi s’ha incorporat a la plataforma de formacióon-line ÀREABUILDING SCHOOL, que permet accedir a formació on-line.

Cursos externs
Des del Col·legi també es promou la informació de tots aquells cursos que organitzen entitats externes com per exemple la Universitat de Girona, però que poden esser d’interès pel col·lectiu. Podeu consultar aquests cursos en l’apartat següent:
A la taula adjunta podeu consultar els cursos programats, dins la categoria Cursos Externs

Curs Data d'inici Descripció
  Cursos temàtics
2021/03 - INTERVENCIONS DELS AJUNTAMENTS EN MATÈRIA D'EDIFICIS PRIVATS EN MAL ESTAT


Hora inici: 02 febrer 2021 16:00
Hora fi: 16 febrer 2021 19:00

Dies: 2, 9 i 16 de febrer de 2021

Curs pràctic sobre el deure dels propietaris de conservació dels edificis i com actuar des de l’administració local en cas de detectar edificis en mal estat.

Llegir més
2021/05 - CADASTRE I REGISTRE DE LA PROPIETAT


Hora inici: 08 febrer 2021 16:00
Hora fi: 15 febrer 2021 19:00

Dies: 8 i 15 de febrer de 2021

Curs destinat a aquells professionals que volen entendre la coordinació entre el cadastre i el registre de la propietat segons la Llei 13/2015. Com Georeferenciar en Autocad i crear arxius GML. Les representacions gràfiques alternatives. Validacions gràfiques cadastrals. Parcel·lacions, divisions horitzontals i ICUC

Llegir més
2021/04 - CURS BIM (Teòric introductori al BIM)


Hora inici: 11 febrer 2021 16:00
Hora fi: 25 febrer 2021 19:00

Dies: 11, 18 i 25 de febrer de 2021

El curs de BIM està dissenyat perquè qualsevol professional del sector AEC (Arquitectura, Enginyeria i Construcció) obtingui i entengui els conceptes bàsics sobre els quals es fonamenta la metodologia BIM.
En aquest curs l'alumne adquirirà nocions sobre la metodologia que li permetran entendre les bases de la metodologia com ara el coneixement col·laboratiu, els nivells d'implantació, diferència entre CAD i BIM, principals estàndards de treball BIM, dimensions i usos BIM, el programari necessari aplicable a la metodologia i els rols, així com les seves responsabilitats necessàries per a l'aplicació de la metodologia BIM.

Llegir més
2021/06 - CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D'INCENDIS


Hora inici: 17 febrer 2021 16:00
Hora fi: 30 Jun 2021 19:00

Dies: Del 17 de febrer al 30 de juny (tots els dimecres, excepte el dia 31 de març)

Aquest curs prepara els alumnes per l’accés a l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi, expedida per l'ISPC, ja que vol desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Bàsic en prevenció d’incendis que s’estableix en l’annex de l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.

Llegir més
2021/01 - POSA'T AL DIA: Com generar arxius GML pel Cadastre


Data: 22 febrer 2021
Hora inici: 16:00
Hora fi: 18:00

22 de febrer de 2021

Sessió informativa sobre la utilització d’una aplicació informàtica que ha elaborat el Col·legi, i que funciona sobre Autocad, que ens permet generar els arxius en format GML que ens demana el Cadastre en els casos de modificacions de finques, ja sigui parcel·les o edificis.

Llegir més
2021/07 - PISCINES


Hora inici: 01 Mar 2021 16:00
Hora fi: 15 Mar 2021 18:30

Dies: 1, 8 i 15 de març de 2021

Una de les feines habituals és la construcció de piscines particulars o de comunitats de propietaris, i per això els nostres clients ens demanen assessorament i que els redactem el projecte per sol·licitar la corresponent llicència municipal.

Cal, doncs, que coneguem el procés constructiu de la piscina, perquè en cas contrari deixem en mans de l’empresa de piscines decisions que caldria que prenguéssim nosaltres mateixos o que, si més no, hem de poder contrastar per fer un correcte assessorament al nostre client.

Llegir més
2021/08 - PERÍCIA PRÀCTICA. REDACCIÓ DE DICTÀMENS PERICIALS


Hora inici: 04 Mar 2021 16:00
Hora fi: 18 Mar 2021 19:00

Dies: 4, 11 i 18 de març de 2021

Els objectius del curs són: - Conèixer les bases de la feina que ha de desenvolupar el perit, ja sigui pèrit judicial o pèrit de part. - Adquirir els coneixements i criteris de raonament bàsics i transversals per intervenir amb solvència com a pèrit. - Ser capaç de redactar competentment dictàmens pericials, així com intervenir solventment com a pèrit en processos judicials, inclòs el judici oral.

Llegir més
2021/01 - POSA'T AL DIA: CTE-MODIFICACIONS 2020


Data: 22 Mar 2021
Hora inici: 16:00
Hora fi: 19:00

Dia: 22 de març de 2021

Sessió informativa sobre les modificacions del CTE, aprovades el passat 27 de desembre pel Real Decret 732/2019, de 20 de desembre.

Llegir més
2021/10 - LLICÈNCIES D'ACTIVITAT (llicències ambientals)


Hora inici: 04 Mai 2021 16:00
Hora fi: 01 Jun 2021 19:00

Dies: 4, 11, 18 i 25 de maig i 1 de juny de 2021

L'objectiu del curs és conèixer la normativa d’aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d’activitats. Conèixer el procés i tràmits necessaris per a la posada en funcionament d’un local terciari.

Llegir més
  Cursos instrumentals
2021/18 - AUTODESK REVIT Nivell - I


Hora inici: 02 Mar 2021 16:00
Hora fi: 20 Abr 2021 19:00

Dies: 2, 9, 16 i 23 de març i 6, 13 i 20 d'abril de 2021

El curs de Modelat Projecte Bàsic està dissenyat perquè qualsevol professional del sector AEC (Arquitectura, Enginyeria i Construcció) s'introdueixi en la metodologia BIM i entengui, des d'un nivell basic, com funciona i quin és el significat d'un programari paramètric com Revit, el software BIM líder del mercat.
En aquest curs, l'alumne aprendrà els fonaments del programa que li permetran entendre un model BIM d'arquitectura, estructures i instal·lacions, visualitzar i llegir un model BIM a través de Revit,extreure informació d'un model BIM mitjançant la creació de taules de planificació, aprendre a documentar, extreure i generar plans i aprendre a realitzar un model BIM d'obra civil de dificultat mitjana.

Llegir més
  Sessions Informatives
2021/25 - GABINET TÈCNIC A COMARQUES - Sessió 1


Data: 01 febrer 2021
Hora inici: 17:30
Hora fi: 19:00

Dia: 1 de febrer de 2021

Hora: de 17,30 h a 19 h

Aquestes sessions informatives estan pensades per informar els companys i companyes sobre les últimes novetats tècniques.
Aquest any, degut a la situació de la crisi sanitària, ens veiem obligats a fer les sessions per videoconferència, n’hem previst dues en diferents franges horàries perquè us pugueu apuntar a la que més us convingui.

En aquestes sessions està previst tractar els següents temes:

1- Novetats en la normativa d’obligat compliment (CTE, EHE-08, Habitabilitat)
2- Novetats de gabinet tècnic (plec de condicions, ...)
3- Repàs codificacions de Musaat
4- Novetats AparTot. Segona fase
5- Revisions de projectes
6- Altres noticies d’interès.

Llegir més
2021/28 - ESTACIÓ ROBOTITZADA TRIMBLE 5600 DR


Data: 10 febrer 2021
Hora inici: 10:00
Hora fi: 13:00

Dia: 10 de febrer de 2021

La particularitat d’aquesta estació és que en estar robotitzada pot ser manejada per un sol operador, ja que se li donen les instruccions des del prisma i l’estació va seguint-ne el moviment de forma automàtica, fet que augmenta el rendiment i que permet que un sol operador pugui realitzar tota la feina.

Llegir més
2021/25 - GABINET TÈCNIC A COMARQUES - Sessió 2


Data: 23 febrer 2021
Hora inici: 16:00
Hora fi: 17:30

Dia: 23 de febrer de 2021

Hora: de 16,00 h a 17,30 h

Aquestes sessions informatives estan pensades per informar els companys i companyes sobre les últimes novetats tècniques.
Aquest any, degut a la situació de la crisi sanitària, ens veiem obligats a fer les sessions per videoconferència, n’hem previst dues en diferents franges horàries perquè us pugueu apuntar a la que més us convingui.

En aquestes sessions està previst tractar els següents temes:

1- Novetats en la normativa d’obligat compliment (CTE, EHE-08, Habitabilitat)
2- Novetats de gabinet tècnic (plec de condicions, ...)
3- Repàs codificacions de Musaat
4- Novetats AparTot. Segona fase
5- Revisions de projectes
6- Altres noticies d’interès.

Llegir més
2021/29 - ESTACIÓ TOTAL TRIMBLE M-3


Data: 17 Mar 2021
Hora inici: 10:00
Hora fi: 13:00

Dia: 17 de març de 2021

Aquesta sessió té per objecte explicar el funcionament de l’estació total Trimble M-3, aparell topogràfic electrònic amb mesura de distàncies mitjançant raigs infraroigs, que ens permet fer l’aixecament d’un terreny amb gran precisió i traslladar directament les dades a l’ordinador, de manera fàcil i pràctica. Així s'eviten els errors que s’acumulen en anotar i transcriure dades. També s’hi explicarà com es pot replantejar un edifici sobre el terreny.

Llegir més