Log in

CECAM

logocecam

www.cecam.com 

El CECAM (Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SLU) és una organització de control de qualitat que té la seva seu central al c/ Pirineus, s/n del Polígon Industrial de Celrà (Girona), propietat del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona, va ser creat l'any 1976 amb el nom de Laboratori d'Assaigs per cobrir les mancances de les comarques gironines i com un mitjà per ajudar els professionals, la indústria de la construcció i la societat en general en la millora de la qualitat. Des d’aleshores el Laboratori ha anat ampliant els seus serveis fins a convertir-se en una important organització de control que està en condicions de fomentar la recerca, estudiar nous materials, participar en el control dels processos de producció i certificació de productes i garantir la qualitat total.

Disposa de laboratori de materials, laboratori de química, laboratori instrumental, laboratori d'aigües residuals i qualitat d'aigües de regatge, laboratori de microbiologia, laboratori de residus, divisió de construcció –que té al capdavant l’Àrea de Geotècnia i Geologia, amb laboratori de sòl–, laboratori d’àrids, laboratori d’asfalt i aglomerat laboratori d’acer i laboratori de ceràmica, a més del de ciment, morter i formigó. Totes aquestes àrees formen un conglomerat amb capacitat de donar resposta a totes les necessitats de control, complementat per un Gabinet Tècnic per a l'estudi de patologies, assegurament de la qualitat, informes, control tècnic, control d’instal·lacions, control de pilotatges, estanquitat, condicions acústiques, etc. Entre els nous serveis implantats aquests darrers temps destaquem el de descontaminació de sòls, serveis al Medi Natural i Geotèrmia

Recentment s'ha obert una empresa filial al Principat d'Andorra, bàsicament dedicada a la promoció i comercialització de la Geotèrmia, per apropar més el servei a clients andorrans i francesos i evitar els tràmits duaners.

CECAM acreditat per ENAC, membre d'AECC (Asociación Española para la Calidad), membre d'AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), membre d'ATEP (Asociación Técnica Española del Pretensado), membre d'ACTECIR (Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració), membre fundador d’ADEAC, patró de l'IMAT (Centre Tecnològic de la Construcció), membre de PIMEC, membre de la UEC, soci d’APPA, membre de GEOPLAT, etc.