Log in

Ajuts a la rehabilitació

En aquest apartat del web volem oferir-vos informació sobre les diverses accions vigents per part de les administracions públiques per tal d'accedir a ajuts per al foment de la rehabilitació i manteniment del parc immobiliari. Us recordem que per a qualsevol consulta relacionada amb aquests aspectes us podeu adreçar al servei de consulta gratuïta que ofereix el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona.

 

Rehabilitació d'edificis d'habitatges

Subvencions per rehabilitar els edificis de tipologia residencial dels barris del parc públic d’habitatges - Fins el 15 d'octubre de 2021.

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial (Generalitat de Catalunya) - Fins el 4 d'octubre de 2020

Convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. (Generalitat de Catalunya) - Fins el 30 de novembre de 2020

Molts ajuntaments convoquen anualment subvencions a fons perdut per la rehabilitació o manteniment del edificis d'habitatges o condicions d'habitabiitat, accessibilitat i eficiècia energètica, pel que us recomanem fer la consulta al vostre municipi.

Rehabilitació d'habitatges

 

Millora de les condicions d'accessibilitat i instal·lació d'ascensors

Millora de l'eficiència energètica dels edificis