Log in

Ajuts a la rehabilitació

En aquest apartat del web volem oferir-vos informació sobre les diverses accions vigents per part de les administracions públiques per tal d'accedir a ajuts per al foment de la rehabilitació i manteniment del parc immobiliari. Us recordem que per a qualsevol consulta relacionada amb aquests aspectes us podeu adreçar al servei de consulta gratuïta que ofereix el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona.


Rehabilitació d'edificis d'habitatges

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial (Generalitat de Catalunya) - Fins el 20 de setembre de 2019

Convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. (Generalitat de Catalunya) - Fins el 29 de novembre de 2019

Molts ajuntaments convoquen anualment subvencions a fons perdut per la rehabilitació o manteniment del edificis d'habitatges o condicions d'habitabiitat, accessibilitat i eficiècia energètica, pel que us recomanem fer la consulta al vostre municipi.

Rehabilitació d'habitatges

Millora de les condicions d'accessibilitat i instal·lació d'ascensors

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial (Generalitat de Catalunya) - Fins el 20 de setembre de 2019

Millora de l'eficiència energètica dels edificis

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial (Generalitat de Catalunya) - Fins el 20 de setembre de 2019