Log in

Ajuts a la rehabilitació

En aquest apartat del web volem oferir-vos informació sobre les diverses accions vigents per part de les administracions públiques per tal d'accedir a ajuts per al foment de la rehabilitació i manteniment del parc immobiliari. Us recordem que per a qualsevol consulta relacionada amb aquests aspectes us podeu adreçar al servei de consulta gratuïta que ofereix el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona.


Rehabilitació d'edificis d'habitatges

Rehabilitació d'habitatges

actualment no hi ha cap programa d'ajuts d'aquesta tipologia

Millora de les condicions d'accessibilitat i instal·lació d'ascensors

actualment no hi ha cap programa d'ajuts d'aquesta tipologia

Millora de l'eficiència energètica dels edificis