Log in

ESPREH – eina pel predimensionat energètic d'ITeC

Ja està disponible l'eina (ESPREH) pel predimensionat de la rehabilitació energètica per les ajudes Next Generation, creada per ITeC amb col·laboració del CATEB.

Aquesta eina facilita el predimensionat dels principals paràmetres de rehabilitació energètica, com la reducció de demanda, la reducció d’energia primària no renovable, així com el cost econòmic d’aplicació de les mesures de millora que cal implementar a l’edifici.

L'ESPREH està pensada per a tècnics que vulguin facilitar a les comunitats de propietaris i propietaris d'edificis unifamiliars, un predimensionat de les actuacions a executar per obtenció de les ajudes Next Generation.

Es pot descarregar directament a la pàgina web d'ITeC, on també trobareu un manual d'usuari i un vídeo explicatiu del funcionament de l'eina.

18/01/2023