Log in

Reunió de gerents dels Col·legis d'Aparelladors d'Espanya

 El 23 de novembre vàrem ser presents a la  reunió de gerents dels Col.legis d'Aparelladors d'Espanya. Aquesta jornada es va celebrar a la seu del Col·legi de Madrid i els temes tractats van ser, entre d'altres, el funcionament dels Col·legis, els serveis als Col·legiats, noves tecnologies i comunicació...

25/11/2022