Log in

AparTot - Nou manual per a la creació i el seguiment del programa de control de qualitat

Ja teniu disponible un manual del nou programa AparTot específic per a la creació d'un programa de control de qualitat a la construcció.

Aquest manual vol ser una ajuda per poder fer, a més del programa, un bon seguiment del control de qualitat i que permeti completar correctament els documents de final d'obra (annex B i fitxes de seguiment).

Com ja sabeu aquesta nova eina ens permet poder fer el control de qualitat directament des de l'obra, amb una gestió senzilla tant de documents com d'imatges. Tot això ens ha de permetre mantenir actualitzat el seguiment d'obra a mesura que l'anem fent. A més el nou AparTot, al ser completament on-line, ens permet gestionar-ho des de qualsevol lloc i garantir que la informació que hi hem incorporat està ben desada i sempre disponible.

Accés al manual per la creació i seguiment d'un programa de control de qualitat - AparTot (setembre 2019)