Log in

Recordatori de criteris d'accessibilitat en edificis existents

Com a tècnics sovint ens cal fer reformes en comunitats de veïns per tal de millorar l'accessibilitat de les zones comuns.

Alguns ajuntaments tenen ordenances per regular l'accessibilitat, però si no és així el marc legal de referència per aquest tipus de reformes és el Codi Tècnic de l'Edificació.

El document de suport DA-DB-SUA/2 d'Adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en edificis existents ens ajuda a la hora d'establir quina és la millor solució tècnica.

Annex A d'aquest document hi trobareu els criteris per la millora de l'accessibilitat als accessos i petits desnivells (menys d'una planta)

Annex B s'estableixen els criteris per la instal·lació d'ascensor als edificis d'habitatges colectius.

Annex C s'estableixen els criteris per serveis higiènics accessibles.

Enllaç al document d'ajuda DA-DB-SUA/2