Log in

En algun lloc que no recordo...

A l'àrea de col·legiats/ eines i utilitats/ documents de gestió, podeu trobar diferents models de contracte, tant en català com en castellà, per poder utilitzar amb els vostres clients.

Models contracte

Els trobareu en format Word per tal que pugueu modificar el que considereu necessari.