Log in

Guia pràctica de coordinació de seguretat i salut

L’objectiu de la guia de coordinació de seguretat i salut és resumir en un esquema les obligacions dels diferents agents que intervenen en una obra amb projecte o sense per tal que pugui servir de suport en la tasca de la realització de la Coordinació de seguretat i salut en fase execució de l’obra.

La guia de coordinació de seguretat i salut està formada per un esquema amb finestres que inclouen documentació adjunta i normativa específica. En la banda esquerra inclou les obligacions dels diferents agents que intervenen en obres amb projecte i en la part dreta les obligacions en obres sense projecte. En la part central de l’esquema inclou diferents finestres amb documents de suport per a l’activitat de coordinació de seguretat i salut (app COORGES, llibre incidències electrònic,...) i amb un accés directe al Fòrum de seguretat i salut.

Aquesta guia s’anirà actualitzant amb nous continguts.

Esperem que utilitzeu el fòrum per fer preguntes,  plantejar dubtes o explicar experiències, entre tots els respondrem i alhora anirem ampliant coneixements.

Podreu trobar la guia a l'àrea tècnica del nostre web i també a la dreta A UN CLIC:

guia