Log in

El Col·legi més present a les Xarxes Socials

Encara no ens segueixes?

Fes-ho estaràs informat al moment de totes les novetats. 

   Facebook V  Instagram   Linkedin   Twitter

El Col·legi, en els darrers anys, ha estat present tant al Facebook com al Twitter, informant de totes les novetats del nostre sector, amb el principal objectiu de donar a conèixer tots els serveis, formacions i activitats que organitza el nostre Col·legi.

La nostra tasca d'informar no s'ha centrat exclusivament en el nostre Col·legi, també s'ha donat difusió a notícies d'altres entitats vinculades a la nostra professió, ITeC, el Consejo de la Arquitectura Técnica (CGATE), altres Col·legis professionals, la Univesitat de Girona i altres institucions que formen part del món de la construcció i edificació.

Amb la idea d'ampliar la nostra oferta informativa i que tothom estigui al dia de les novetats, legals, constructives, formatives..., el Col·legi ha afegit a les seves Xarxes, Instagram i Linkedin.

Linkedin       Instagram

En aquesta nova etapa a les xarxes socials hem volgut unificar el criteri visual per fer reconeixible la nostra marca a tota la xarxa i difondre la informació d'una manera clara i actual.

publicacio instagram       publicacio twitter       publicacio facebook

 

26/05/2022