Log in

Noticies

Horari Oficina Col.legi Girona

El dimecres 25 de juliol, les oficines del Col.legi de Girona romandran tancades, en motiu de la festivitat de Sant Jaume.

La resta d'oficines us atendran en el seu horari habitual.

CE3X per edificis nous

Ja es pot utilitzar el CE3X per a la certificació d'edificis de nova construcció. D'aquesta forma, l'àmbit d'aplicació del CE3X és el següent:

Tot tipus d'edificis existents: residencials, petit-mitjà terciari i grans terciaris.
Tot tipus d'edificis nous residencials
Edificis nous terciaris amb una potència tèrmica instal·lada igual o inferior a 70 kW.

Per poder utilitzar CE3X per a edificis nous necessites tenir instal·lat CE3X i és necessari que t'instal·lis el complement gratuït des del següent enllaç:

Efinovatic

Sabíeu que amb un clic podeu obtenir...

tota la normativa obligatòria per a un projecte?

A l’àrea de col·legiats del web (restringida) i dins de l’àrea tècnica, trobareu l’aplicació “plecinstant” que fa una llista de la normativa actualitzada segons els temes escollits prèviament.

Cal tenir usuari i contrasenya per accedir a la part restringida del web col·legial. Si no en disposeu, caldrà fer arribar a qualsevol oficina col·legial la butlleta d’alta que trobaràs a l’apartat centre col·legial d’informàtica/Intranet, del web del Col·legi, www.aparellador.cat. Si en vols més detalls pots trucar al Centre Col·legial d’Informàtica, tel. 972 211 854.

El Consejo a Linkedin

Us informem que El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha engegat la creació d'un perfil a la red social Linkedin. Aquesta acció s'emmarca dins de l'estratègia de comunicació en xarxes socials que pretén augmentar la comunicació amb els col·legiats i fomentar la seva participació i interacció amb el Consejo General d'una manera àgil i dinàmica, i servirà per poder publicar informació d'interés a nivell nacional.

Tant a LinkedIn com a twitter el Consejo utilitza el hashtag #conectAT per compartir informació amb els professionals. És un hashtag que pretén ser focus d'atenció per a la professió.

Clicant al següent enllaç podreu accedir directament al:

Linkendin del Consejo

 

 

Audiència i Informació Pública sobre el projecte de Reial Decret pel qual es modifica el CTE

El Ministeri de Foment ha obert el tràmit d’audiència i informació pública del RD pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

Amb aquesta modificació s'actualitza el Document Bàsic DB d'Estalvi d'Energia, adaptant el Codi Tècnic de l'Edificació al que es disposa en la Directiva 2010/31/UE d'eficiència energètica dels edificis, que estableix l'obligació de revisar i actualitzar els requisits mínims d'eficiència energètica periòdicament, a intervals no superiors a cinc anys amb la finalitat d'adaptar-los als avanços tècnics del sector de la construcció. Així mateix, s'introdueixen mesures per a la protecció de les persones enfront de l'exposició a gas radón a l'interior dels edificis, d'acord amb les obligacions imposades per la Directiva 2013/59/EURATOM, mitjançant el desenvolupament d'una nova exigència bàsica HS 6 dins del requisit bàsic de Salubritat. També es realitzen algunes modificacions en el document bàsic de seguretat en cas d'incendi per limitar adequadament el risc de propagació del foc per l'exterior dels edificis que podrien derivar-se de l'increment de les exigències reglamentàries en matèria d'eficiència energètica i la seva influència en els tancaments exteriors dels edificis.

Us informem que a través del Consell Català es recolliran totes les al·legacions que es considerin oportunes, i s'enviaran al nostre Cosejo General de la Arquitectura Técnica, per això cal que envieu les vostres aportacions abans del dia 20 de juliol.

La informació completa, l'accés a tota la documentació, i el formulari per a presentació d'observacions la trobareu al següent enllaç:

web del Ministerio de Fomento

Nous programes reconeguts per a la certificació energètica

El Consejo General de la Arquitectura técnica de España ens informa dels nous programes reconeguts per fer certificacions energètiques:

• CYPETHERM HE Plus
• EfinovaticHE – SG SAVE – Certificación energética con EnergyPlus
• Procedimiento de Habilitación CE3X para Certificación Energética de Edificios de nueva construcción

Cliqueu a la carta del Consejo per accedir a més informació.

picto pdf Carta del consejo

 

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2018

S'ha publicat al DOGC la Resolució TES/1364/2018, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2018 (ref. BDNS 404388). Aquí trobareu la dotació pressupostària, terminis, òrgans competents, notificació i règim de recursos. També disposeu de:

Documentació que s'ha d'aportar en les diferents fases del procediment (annex 1)
Llocs de presentació de les sol·licituds (annex 2)

El 8 de juny de 2018 es va publicar la Resolució TES/1150/2018, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial. En aquesta resolució trobareu les bases de la convocatòria, on es determina:

Actuacions subvencionables
Requisits dels edificis
L'import de les subvencions i límits
Especificacions tècniques en les intervencions dels edificis de tipologia residencial

Nous comentaris documents bàsics del CTE

Des del 29 de juny disposeu d'una nova actualització de les versions comentades dels Documents Bàsics del Codi Tècnic DB-SI (Seguretat en cas d'Incendi), DB-SUA (Seguretat d'Utilització i Accessibilitat), DB-HE (Estalvi d’Energia) i DB-HS (Salubritat).

A més a més, disposeu del nou Documento de Apoyo DA DB-SUA 2 “Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes”.

Podeu consultar els nous documents al web del CTE.

PREMAAT – Pla de Previsió Assegurat

INFORMACIÓ DE SERVEIS LA PUNXA

La Mútua Premaat ens informa que el tipus d’interès garantit del seu PPA per al segon semestre de 2018 (1 de juliol a 31 de desembre de 2018) és del 1,5% (2,5% - 1% despeses)