Log in

Noticies

Comissió Afectats per Endesa

Com ja sabeu, el nostre Col·legi forma part de la Comissió d’Afectats per Endesa, plataforma creada per poder trobar resposta a les diferents problemàtiques que sorgeixen amb les peticions de serveis a Endesa Distribución (grupo Enel).
Aquesta plataforma ha aconseguit tenir unes trobades periòdiques amb l’empresa per poder tractar directament els casos més greus que no s’han resolt per la via normal.
Per això, us animem que si teniu problemes amb Endesa Distribución en la sol·licitud de noves altes, augments de potències, avaries, etc.,... i que si fa més de dos o tres mesos que no obteniu resposta, envieu el vostre cas a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. A través de la Plataforma ho farem arribar directament a l’empresa, i farem un seguiment de cada cas.
Per a cada incidència, cal indicar dades següents:
1. Número de sol·licitud + població
2. Descripció de la situació amb el màxim detall possible, així com les prèvies interaccions que heu tingut amb el SAT i que han sigut infructuoses.
3. Dades de la persona amb qui Endesa podrà contactar.

Base de dades de construcció de Girona 2018

Ja teniu a la vostra disposició la versió 2018 del banc de preus de Girona, una base de dades de preus de referència de la província de Girona en format digital (FIEBDC-3), per a programes d’amidaments i pressupostos (TCQ, Presto, Arquímedes, ARQ+CC, ArkTec, etc.).

En aquesta nova entrega s’han realitzat les següents noves aportacions:
- Redefinició dels següents capítols: Pintures, Vidrieria (llunes, cambra, trempat, laminat, trepitjables i altres) i Serralleria (baranes de fusta, alumini, acer, acer inoxidable i vidre)
- Incorporació de nous capítols: Senyalització i Equipament (plaques, taulers, rètols, bústies, estores, plaques de cocció, forns i campanes) i Piscines (d’obra, acer i polièster).
- Incorporació de noves partides en diferents capítols existents. Entre altres s’han incorporat les següents partides als capítols corresponents: murs de rocalla i de peces modulars; platines metàl·liques d’ancoratge i continuïtat; elements estructurals de fusta massissa i laminada i taulers varis (sandvitx, encadellats, tricapa i d’encenalls); forjats sanitaris amb peces tipus iglú; xemeneies d’obra i diferents tipus de barrets de xemeneies; solucions de revestiment de frontals de forjats i pilars amb peces ceràmiques, formació de caixes de persiana i llindes, així com peces especials d’armat i ancoratge de parets ceràmiques; aïllaments injectats a parets i sistemes d’aïllament per l’exterior (SATE); paviments de gres amb peces de formats allargats; peces de coronament (polimèriques, metàl·liques, d’alumini i fusta); canaletes d’evacuació i boneres; dutxes de resina, acríliques o d’acer; enllumenat d’emergència, punts de càrrega vehicle elèctric, parallamps i partides de generació d’energia eòlica; climatització a habitatges amb gas, gasoil, biomassa, geotèrmia o aerotèrmia (radiadors, terres tèrmics i fancoils) , calderes i equips tèrmics; y portes tallafocs metàl·liques.
- Introducció d’imatges a algunes de les noves partides definides.

A part del banc genèric, com a novetat, s’adjunten dos nous arxius, amb plantilles de pressupostos exemple, un per un habitatge tipus unifamiliar i l’altre per un habitatge tipus plurifamiliar. Aquests pressupostos base han estat ideats per a ser utilitzats com a punt de partida i referència per a l’edició del document estat d’amidaments i pressupostos de projectes de característiques similars. Us adjuntem detall d'aquestes dues plantilles.

picto pdfResum de les plantilles

La base de dades la podreu sol·licitar a les visadores de qualsevol de les oficines col·legials, les quals us enviaran un correu electrònic amb les indicacions per poder descarregar-la.
El preu és de:

. 30 € + IVA per a les persones col·legiades al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona 

. 75 € + IVA per a la resta d'usuaris

Dinar de germanor 2018

Enguany hem reservat les instal·lacions del restaurant Bon Retorn, a Figueres, que es troba a l’Avinguda Barcelona, 36 pel dia 9 de juny on us proposem trobar-nos-hi a les 13,30 h. del migdia.

En aquesta ocasió, la Junta de Govern ha acordat subvencionar el 50% del cost del dinar tant als col·legiats i col·legiades com també a la persona que els acompanyi. Així, el preu que haurem de pagar serà de 25 euros per persona i s’haurà de fer efectiu en el moment de fer la reserva a través de qualsevol oficina col·legial.

Per motius d’organització, caldrà fer la reserva i recollir el tiquet a qualsevol de les oficines col·legials abans del dia 1 de juny.

picto pdf menú

 

Últimes ofertes de feina

Trobareu la informació de les ofertes de feina següents si entreu a la part restringida del web, a l'apartat de Borsa de Treball

- 1 tècnic per a treballs d'oficina consistents en: elaboració de projectes - gestió d'obra, certificacions i recolzament a la direcció - tramitacions amb l'administració..

- 1 arquitecte tècnic, autònom, que visqui a la zona de Girona o rodalies, per a una consultora tècnica que treballa per entitats financeres.

- 1 vacant per a una feina d'arquitecte tècnic per a realitzar CEE i cèdules, entre d'altres.

- Una empresa de Barcelona busca un tècnic per col·laborar en el despatx i gestionar els projectes de la zona de Girona.

- Una important empresa en expansió, dedicada a realitzar serveis de Prevenció per a empreses clients, cerca tècnic/a superior de PRL.

- Empresa especialitzada en la valoració d'immobles busca un tècnic per a la realització de tot tipus de taxacions i valoracions per a diferents finalitats i clients.

- 1 tècnic per a treballs de suport per un estudi d'arquitectura.

- Una empresa amb anys d'experiència en el Sector dels serveis de prevenció busca un tècnic que tingui el títol de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals.

- 1 feina d'arquitecte tècnic, per la zona de Lloret de Mar, amb experiència en supervisió de manteniment i conservació d'habitatges.

 

LIWEB (Llibre d’incidències electrònic)

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona, ha signat el conveni amb el Col·legi d’aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona per distribuir el Llibre d’incidències electrònic LIWEB.
El Liweb és una aplicació web que facilita de forma àgil la gestió informàtica del llibre d’incidències i que permetrà la substitució gradual de l’actual llibre d’incidències, que és en paper.
Segons les prescripcions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’obra només es podrà fer servir un model de llibre d’incidències, en paper o digital (Liweb). El coordinador de seguretat i salut (o la direcció facultativa si escau) decidirà segons les característiques, les prescripcions del llibre i els mitjans de l’obra, si utilitzarà l’un o l’altre.

Per utilitzar el LIWEB en una obra és necessari que en l’obra hi hagi cobertura de xarxa 3G o 4G i que el contractista designi un dipositari (encarregat, recurs preventiu,…) que estigui present en l’ obra i que disposi d’un dispositiu electrònic tipus ordinador amb connexió a internet, tauleta, telèfon intel·ligent (entorn IOS o Android) i d’un correu electrònic.

Podeu sol·licitar el LIWEB o el llibre en paper, tant si feu el visat de l’acta d’aprovació presencial com si ho feu per l’Oficina Virtual.

A continuació us adjuntem un document amb informació més detallada sobre el LIWEB.

picto pdf  LIWEB

 

El Col·legi disposa d'una eina de consulta i assessorament per al Control de Qualitat.

Cecam 60x15

Els aparelladors el van crear l’any 1976 per donar resposta a les necessitats de control de qualitat. Ha anat evolucionant i creixent fins arribar a l’actual Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisis de Materials abastant d’altres camps diferents als de la construcció:

- edificació

- obra civil

- medi ambient

- agroalimentària i salut ambiental

- geotècnia i geologia

- entitat ambiental de control

en trobaràs tota la informació a www.cecam.com o al 972-492014

El Cecam es troba a Celrà, al c/ Pirineus cantonada c/ Falgueres, del polígon industrial.

Últimes ofertes de feina

Trobareu la informació de les ofertes de feina següents si entreu a la part restringida del web, a l'apartat de Borsa de Treball

- 1 feina de tècnic superior en prevenció de riscos laborals per a una oficina de Figueres.

- 2 taxadors per a la província de Girona que tinguin experiència en taxacions hipotecàries i amb coneixements del programa TASA 2013 de Borsan.

- 5 vacants per a feines d'arquitecte tècnic autònom per treballs puntuals en estacions de serveis per tot Girona. Cal tenir el Màster en PRL.

- 1 feina d'arquitecte tècnic per la redacció de projectes i gestió d'obres per a una empresa especialitzada en construccions modulars.

- 3 vacants per a una oficina tècnica nacional, per realitzar ITE, CEE i cèdules, entre d'altres.

- 1 taxador per a la província de Girona, preferiblement de la zona de Roses i Cadaqués

 

Accés a les normes UNE - AENOR

El Consejo General ha subscrit amb AENOR un accés per a tots els col·legiats, a una colecció de normes recollides en els reglaments més significatius del sector de l'Edificació.

El llistat de reglaments i el portal d'accés a les normes el trobareu en l'enllaç següent, hi podreu accedir amb el vostre número de col·legiat nacional i el vostre NIF. Quan vulgueu sortir de la pàgina d'AENOR cliqueu desconectar.

si no teniu/sabeu el vostre número de col·legiat nacional, el podeu demanar a qualsevol de les nostres oficines col·legials.

Accés normativa AENOR

 

Convocatòria d'Assemblea General de col·legiats/des 04-2018

En compliment dels nostres Estatuts particulars, el President, amb la conformitat de la Junta de Govern, convoca Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades, per al dimarts 24 d’abril de 2018, a les 17:30 h en primera convocatòria i a les 18:00 h en segona convocatòria, i Assemblea General Extraordinària per al mateix dia a les 18:30 h en primera convocatòria i a les 19:00 h en segona convocatòria

Trobareu la documentació relativa a la liquidació del pressupost 2017 així com també les actes de les assemblees i les memòries en l’apartat restringit del web àrea col·legiats/informació col·legial/informació de les assemblees/convocatòria d’assemblees.

picto pdf Ordre del dia Assemblea Ordinària

picto pdf Ordre del dia Assemblea Extraordinària