Log in

Ajuts a la rehabilitació

24/11/2022

En aquest apartat del web volem oferir-vos informació sobre les diverses accions vigents per part de les administracions públiques per tal d'accedir a ajuts per al foment de la rehabilitació i manteniment del parc immobiliari. Us recordem que per a qualsevol consulta relacionada amb aquests aspectes us podeu adreçar al servei de consulta gratuïta que ofereix el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona.

- Ajuts a la rehabilitació publicat a Gencat Habitatge. 

- Resum de la situació dels ajuts i incentius a la Transició Energètica i tramitació (ICAEN)


> Rehabilitació d'edificis d'habitatges

Molts ajuntaments convoquen anualment subvencions a fons perdut per la rehabilitació o manteniment del edificis d'habitatges o condicions d'habitabiitat, accessibilitat i eficiècia energètica, pel que us recomanem fer la consulta al vostre municipi.

> Rehabilitació d'habitatges

> Millora de les condicions d'accessibilitat i instal·lació d'ascensors

El 15 de novembre s’ha publicat al DOGC la Resolució TER/3532/2022 de 7 de novembre per la qual sobre la convocatòria  per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.  

* Les bases reguladores de la convocatòria les recull la Resolució DSO/3005/2022, de 4 d’octubre.

* La dotació pressupostària de la convocatòria és de 7.477.499,98€ partida pressupostària a càrrec de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

* El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 29 de novembre de 2022 i finalitza el dia 31 de gener de 2023, inclosos.

* Les obres s'han d'haver iniciat posteriorment a l'1 de febrer de 2020 i han d'haver finalitzat abans del 31 de març de 2023, inclòs, indepenetment del moment en què es va concedur la subvenció.

* A l'annex I de la Resolució es detalla la documentació a aportar en tot el procés de la subvenció.
Destaquem els dos següents punts per a obres en zones comuns dels edificis d'habitatges:
- Identificació (ID) del tràmit de la sol·licitud del certificat d'aptitud de l'IITE o el número expedient del certificat d'aptitud.
- Identificació (ID) del certificat d'eficiència energètica (CEE).
- Estat de les obres (no iniciada, iniciada o finalitzada amb actuacions iniciades amb data posterior a 1 de febrer de 2020).

Dintre de les bases reguladores en destaquem les actuacions subjectes a subvenció:
- Actuacions d'accessibilitat en zones comuns dels edificis d'habitatges (instal·lació de nous ascensor, poden incloure les obres que justifiquin com a dispensables per a l'actuació. dispositius d'accessibilitat, com renovació d'ascensor, millora de la il·luminació, sistemes d'informació accessibles, contrucció de rampes... entre altres actuacions).
- Actuacons d'accessibilitat en interiors d'habitatges, (Ascensors, plataformes elevadores, rampes, senyals lluminosos, actuacions que faciliti l'accessibilitat universal en banys i cuines...). Totes les actuacions estan recollides a la apartat 2 de la Resolució DSO/3005/2022.

> Millora de l'eficiència energètica dels edificis

> Préstec ECO Rehabilita (Gencat)

Les ajudes Next Generation EU representen una gran oportunitat per a cituadans i tècnics. És per això que des de la Caixa d'Enginyers s'ha signat un conveni amb diferent entitats, per la qual es comprometen a col·laborar en la concessió de finançament per a particulars, professionals i empreses per a la rehabilitació d'habiatges, edificis i barris, en matèria de millora de l'eficiència energètica.

Per més informació seguiu els següents enllaços:

- Rehabilitació d'habitatges.

- Rehabilitació d'edificis i barris.

> Deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica dels habitatges

>Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides

Aquest programa té per objecte regular la concessió de subvencions de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya, per tal d'atreure i fixar població en aquests entorns mitjançant actuacions destinades a revertir el procés de despoblament que afecta el territori, donant resposta a la demanda d'habitatge assequible als nuclis de població més petits, contribuint així a evitar la pèrdua de població al món rural i de muntanya, i a incentivar la realització de projectes i actuacions singulars que estimulin i reforcin l'accés a l'habitatge en les diferents modalitats de tinença.

Resolució DSO/1803/2022, de 8 de juny.
Enllaç tràmit Gencat.cat

>Programa d'incentius per a instal·lacions d'energia renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia

Ajuts per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juiol.
Enllaç tràmit Gencat.cat