Log in

Arxiu de Notícies

HIT 1/19 - Gener

Ha sortit la nova Hoja Informativa Técnica (HIT 1/19 Gener), que publica el Gabinet Tècnic del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.

Novetats al LIWEB (Llibre d’incidències electrònic)

1. Tres mesos després que un coordinador de seguretat hagi tancat un Liweb, no es podrà visualitzar per cap usuari i quedarà custodiat pel propietari de l’eina. Per tant, és millor que us descarregeu una còpia en PDF i us el guardeu en el vostre ordinador.

2. El Liweb el pot comprar una persona j...

Plans de seguretat

INFORMACIÓ DE SERVEIS LA PUNXA

COBERTURA DE RESPONSABILITAT CIVIL EN ELS PLANS DE SEGURETAT I SALUT

Musaat ha realitzat un canvi en la comunicació dels plans de seguretat i recorda que la subscripció del pla de seguretat i salut és del contractista i, per tant, és qui l’ha de signar.
En aquest...