Log in

Arxiu de Notícies

Foto Clúsic

Conveni amb el CLÚSIC

S'ha signat un conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona i el CLÚSIC (Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya).

Noves fitxes a l'AparTot

Ja podeu trobar a l'AparTot les fitxes genèriques de Control de Recepció mitjançant avaluació d'idoneïtat tècnica. Hi trobareu fitxes per les ATE / ETE (Avaluacions Tècniques Europees), i els DAU (Documento de Adecuación al Uso) i DIT (Document d'Idoneitat Tècnica).

HIT 2/19 - Març

Ha sortit la nova Hoja Informativa Técnica (HIT 2/19 Març), que publica el Gabinet Tècnic del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.