Log in

Arxiu de Notícies

Premiat el número de loteria de Nadal

El número de loteria que jugava el Col·legi ha estat premiat amb el retorn de la quantitat jugada.

El premi es farà efectiu a qualsevol oficina col.legial a partir del dia 15 de gener.


 

 

Voleu formar part de la llista de certificadors energètics?

En el web del col·legi, el ciutadà pot consultar el llistat de tècnics certificadors i, des de l'Icaen també hi ha un enllaç  a la llista dels diferents col·legis professionals.

Si en voleu formar part, cal omplir el formulari que trobaràs al web, a l'apartat àrea col·legiats/àrea tècnica/ce...

Informació de ICAEN

ICAEN publica periòdicament  novetats interessants, actualment  us recorden que al formulari de tramitació dels certificats energètics es demana que adjunteu l’arxiu associat al procés de certificació. I us detallen l’extensió d’aquest arxiu per a cada eina de certificació.

També informa que a c...

Notícies al web

Us informem que per optimitzar l'entrada al web, s'ha afectuat un canvi en la visualització de les notícies.

A partir d'ara només podreu visualitzar com sempre les dotze últimes notícies: quatre les veieu a la pàgina principal i la resta clicant als botonets de sota les noticies.

Per poder acc...

Novetats al LIWEB (Llibre d’incidències electrònic)

1. Tres mesos després que un coordinador de seguretat hagi tancat un Liweb, no es podrà visualitzar per cap usuari i quedarà custodiat pel propietari de l’eina. Per tant, és millor que us descarregeu una còpia en PDF i us el guardeu en el vostre ordinador.

2. El Liweb el pot comprar una persona j...

Estudi de gestió de residus

Us vam informar del nou Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

El canvi més significatiu,  en relació amb els residus de la construcció,  era la supressió de la fiança que cal dipositar a l’a...

Plans de seguretat

INFORMACIÓ DE SERVEIS LA PUNXA

COBERTURA DE RESPONSABILITAT CIVIL EN ELS PLANS DE SEGURETAT I SALUT

Musaat ha realitzat un canvi en la comunicació dels plans de seguretat i recorda que la subscripció del pla de seguretat i salut és del contractista i, per tant, és qui l’ha de signar.
En aquest...

LIWEB (Llibre d’incidències electrònic)

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona, ha signat el conveni amb el Col·legi d’aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona per distribuir el Llibre d’incidències electrònic LIWEB.
El Liweb és una aplicació web que facilita de...

BIMTECNIA 2017

El CGATE ens ha fet arribar informació sobre el Foro internacional de la construcción inteligente BIMTECNIA que es portarà a terme a Valladolid durant els mesos d'octubre a desembre de 2017. El 12 de desembre, com a punt final,és realitzarà el congrés de BIMTECNIA.

Aquestes trobades volen fer esp...

Xerrada sobre ITE a l'estand de la Generalitat de Catalunya

El proper dijous, 19 d’octubre, a les 11 h, tindrà lloc a l’estand que la Generalitat de Catalunya té al Barcelona Meeting Point (situat al Palau 8, estand B-239 de la Fira de Barcelona, Pl. d’Espanya) una xerrada sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).

El director de Qualitat de l’Edifica...