Log in

Arxiu de Notícies

Foto Junta de Govern 2019

Objectius nova Junta de Govern

Miquel Vendrell presenta els objectius de la nova Junta de Govern, per als propers quatre anys, als mitjans de comunicació i a tot el col·lectiu.

Avanç HIT juny 2019

Us informem de l'avanç de la nova Hoja Informativa Técnica HIT del mes de juny, que publica el Gabinet Tècnic del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.

En algun lloc que no recordo...

A l'àrea de col·legiats/ eines i utilitats/ documents de gestió, podeu trobar diferents models de contracte, tant en català com en castellà, per poder utilitzar amb els vostres clients.

Models contracte

Els trobareu en format Word per tal que pugueu modificar el que considereu necessari.