Log in

Arxiu de Notícies

HIT 3/19 - Maig

Ha sortit la nova Hoja Informativa Técnica (HIT 3/19 Maig), que publica el Gabinet Tècnic del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.

Foto Clúsic

Conveni amb el CLÚSIC

S'ha signat un conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona i el CLÚSIC (Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya).

Noves fitxes a l'AparTot

Ja podeu trobar a l'AparTot les fitxes genèriques de Control de Recepció mitjançant avaluació d'idoneïtat tècnica. Hi trobareu fitxes per les ATE / ETE (Avaluacions Tècniques Europees), i els DAU (Documento de Adecuación al Uso) i DIT (Document d'Idoneitat Tècnica).