Log in

Estudi de gestió de residus

Us vam informar del nou Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

El canvi més significatiu,  en relació amb els residus de la construcció,  era la supressió de la fiança que cal dipositar a l’ajuntament quan s’obté la llicència d’obres, que es canvia per un document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, el qual garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus.

Per tant, hem modificat el programa generador de l'estudi, amb l'objectiu que incorpori el nou Reial Decret 210/2018 i que calculi el dipòsit i no la fiança. Cal que a partir d'ara fem servir aquesta versió en els nous projectes.

Podeu trobar-lo com sempre a l'àrea restringida del web: àrea de col·legiats- àrea tècnica- documetació per justificar aplicació de normativa.