Log in

Nou servidor de correu electrònic

El Col·legi, amb la seva voluntat constant de millorar els serveis que ofereix als col·legiats, té previst efectuar, properament, una actualització del servidor de correu electrònic. L’objectiu d’aquesta actualització és l’augment general de les prestacions del servidor actual que, amb el temps, ha anat quedant obsolet. Les millores més rellevants del nou servidor són: bústies molt més grans (es passa de 400 Mb a 6 Gb), arxius adjunts també més grans (fins a 50 Mb), i una interfície de correu web més completa, més moderna i amb disseny Responsive (adaptada als dispositius mòbils); a més, es mantindrà el rendiment i la disponibilitat del servei actual, i la protecció antispam.

El procés d’actualització es farà en dues fases:

Fase 1 - Alta del servei i configuració de les noves bústies, i traspàs automàtic del contingut de les bústies actuals cap al nou servidor: Per facilitar el procés d’actualització, hi ha la possibilitat de traspassar automàticament el contingut de les bústies actuals. Per poder portar a terme aquest bolcat automàtic, serà imprescindible que els col·legiats ens proporcionin la contrasenya actual de la seva bústia del Col·legi; per això, obrirem un període de temps (del 2 al 15 de maig) per fer-nos-la arribar, habilitant una opció específica a l’Oficina Virtual per tal de garantir la confidencialitat de la informació (qui no disposi d’accés a l’Oficina Virtual es pot posar en contacte amb el Centre Col·legial d’Informàtica). Una vegada es tanqui aquest període es procedirà a traspassar el contingut de les bústies; les que no s’hagin pogut traspassar automàticament, per no disposar de la contrasenya, els usuaris les podran bolcar posteriorment de forma manual i, en aquest cas, ja proporcionarem les instruccions detallades per portar a terme l’operació. Durant tota aquesta primera fase encara funcionaran les bústies velles sense necessitat de fer cap canvi.

Fase 2 - Activació del nou servei: Quan s’hagi completat la primera fase, procedirem a activar el nou servei (operació prevista pel dia 23 de maig) i, en unes hores, ja serà necessari accedir a les noves bústies, ja que s'hi rebran els missatges a partir d'aquest moment. L’accés a les noves bústies es farà amb uns paràmetres de configuració diferents als actuals i, per tant, caldrà configurar, si se n’utilitza algun, el programa client de correu (Outlook, Thunderbird, etc.). Els paràmetres de configuració i les instruccions per modificar-los seran facilitats amb antelació.