Log in

Nova secció web: Accessibilitat

L'entrada en vigor del Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. Suposa un gran canvi respecte a la normativa anterior el Decret 135/1995 que queda completament derogat.

El canvi principal entre les dues normatives és el fet que el primer Codi d'Accessibilitat es centrava exclusivament en el concepte "accedir" mentre que el nou Decret va més enllà, desenvolupant els conceptes accedir, comprendre i interactuar. Definint d'aquesta manera el concepte d'accessibilitat universal. On els beneficis són per al conjunt de la població, promovent la igualtat d'oportunitats, l'autonomia personal i qualitat de vida de tota la ciutadania.

Accessibilitat 3

Com aquesta normativa s'estableix en diferents àmbits de l'edificiació, volem fer difusió de tota la informació i formació que sigui d'utilitat pel col·legiat, perquè l'adaptació al nou Codi d'Accessibilitat sigui la més efectiva possible.

Amb aquest objectiu s'ha creat una nova secció a la web del Col·legi, dintre de l'apartat, "àrea col·legiat < àrea tècnica < Codi d'Accessibilitat Decret 209/2023", un espai de divulgació sobre la matèria d'accessibilitat.

imatge presentació

26/03/2024