Log in

Últimes ofertes de feina

Trobareu la informació de les ofertes de feina següents si entreu a la part restringida de la web, a l'apartat de Borsa de Treball.

- Una empresa, ubicada a Banyoles, especialitzada en la restauració, la rehabilitació i la construcció d'obra nova, busca un arquitecte tècnic per fer pressupostos, seguiment de les obres i certificacions.

- Una consultoria especialitzada en enginyeria civil, obres hidràuliques i projectes d'urbanització, amb oficines a Barcelona i Girona, selecciona un coordinador/a dels projectes d'urbanització. Cal tenir experiència en gestió de projectes d'urbanització, sanejament i abastament d'aigua i obra civil.

- Una empresa de serveis tècnics d'arquitectura, ubicada a Celrà, necessita un tècnic per fer les tasques de project manager a diferents obres dins la província de Girona i Barcelona. Cal tenir coneixements de planificació amb Project i domini d'Excel.

- Una empesa, ubicada a Banyoles, dedicada al sector de la construcció, necessita un cap d'obra per realitzar pressupostos, certificacions, provisió de materials, plans de seguretat, reunions d'obres i gestió d'obres.

 - Una enginyeria, dedicada a la construcció industrial, necessita un tècnic per incorporar-se en equip de treball destinat a la realització de projectes constructius i d'instal·lacions, ajut en la direcció tècnica de les obres i en la coordinació de la seguretat i salut.

- Un despatx d'arquitectura, ubicat a Figueres, necessita un arquitecte tècnic per col·laborar en el desenvolupament de projectes d'arquitectura i urbanisme amb l'execució de plànols en Revit, pressupostos, memòria de projectes i suport en la direcció d'obra.

- Una empresa constructora de Girona necessita un tècnic que sàpiga interpretar plànols, replantejar i que tingui nocions de topografia. Que pugui controlar una obra, administrar la documentació d'obra i assistir a les eventuals visites d'obra amb la direcció facultativa i els promotors.

 També adjuntem les ofertes públiques de feina i borsa de treball, publicades als SALAT:

-Oferta pública d'ocupació del Consell Comarcal del Gironès. (Finalització de presentació de sol·licituds 2/04/2024 - data orientativa, no és oficial).

-Oferta pública d'ocupació a Maçanet de la Selva (Finalització de presentació de sol·licituds 10/04/2024 - data orientativa, no és oficial).

-Oferta pública d'ocupació a Hostalric. (Finalització de presentació de sol·licituds 16/04/2024 - data orientativa, no és oficial).

 26/03/2024