Log in

Xerrada nou Codi d'Accessibilitat

La jornada de difusió del Codi d'Accessibilitat de Catalunya, a càrrec de la interiorista experta en accessibilitat, Amaia Larrañaga. Va ser organitzada pel departament d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració dels Col·legis professionals d'enginyers tècnics, arquitectes tècnics i arquitectes.

La sessió tenia com a objectiu donar a conèixer la nova normativa i quins aspectes han incorporat respecte a l'anterior Codi d'Accessibilitat. A part de donar una visió global del Decret 209/2023, de 28 de novembre i d'establir quines són les definicions de conceptes tan importants com l'accessibilitat universal, també es va tractar, sense arribar aprofundir, els aspectes relacionats amb la nostra professió com el capítol 3 de la normativa que està centrat en l'edificació, tant les noves com les existents.

Per últim es va fer menció de la formació que serà necessària per a la correcta aplicació de la normativa.

Podeu descarregar-vos la presentació clicant aquí.

22/03/2024