Log in

Codi Estructural, Correcció d'errates

El 2 de febrer es va publicar al BOE un document amb les correccions d'errors sobre el Codi Estructural.

Llistat de tipus d'errors resolts:

- Redacció. Errates.

- Errates en fórmules de càlcul.

- Correcció de normes UNE.

- Actualització de normes ISO.

S'adjunta l'ofici número 36 del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), on s'inclou en document de correcció i es recorda als tècnics de la sessió informativa que es va fer en relació amb el Codi Estructural i que està disponible en el canal de YouTube del Consejo General.

12/02/2024