Log in

BIM i Prevenció de Riscos Laborals

El pròxim 28 de novembre, l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, promou un seminari gratuït sobre el BIM i la Prevenció de Riscos Laborals.

Temes del programa:

• Conceptes generals de BIM
• Pla d'Incorporació de BIM en l'Administració General de l'Estat
• Presentació de l'estudi “Metodologia BIM: oportunitats per a integrar la PRL al llarg del cicle de vida d'una construcció”
• Integració de la prevenció en fase de disseny
• Eines de la FLC per a facilitar la integració de la PRL utilitzant BIM
• Exemples d'integració de la PRL utilitzant BIM en projecte i en execució d'obres de construcció

Inscripció seguint el següent enllaç.

Per a més informació pots descarregar-te l'Ofici 298.

17/11/2023