Log in

CONTART 2024: Apertura plataforma d'enviament

El 13 de novembre es va obrir la plataforma d'enviament dels resums del CONTART 2024.

Aquests resums són un breu extracte del treball complet on els autors proposin als avaluadors els temes i com es realitza. Les característiques principals dels resums són:

- Títol: màxim 20 paraules.
- Paraules clau: màxim 5 paraules.
- Text: màxim 500 paraules.
- Autors: 6 màxims.

L'accés a la plataforma es realitza mitjançant el caixetí que es veu a la web del Congrés a la seva part superior dreta.

CONTART 2024 12 12

Enllaç a la web

La data límit per enviar els resums és el 12 de desembre, inclòs.

Per a més informació podeu descarregar-vos el següent document.

14/11/2023