Log in

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària

En compliment dels nostres Estatuts particulars, el President, amb la conformitat de la Junta de Govern, convoca Assemblea General Ordinària i l' Extraordinària de col·legiats i col·legiades per al dimarts 12 de desembre de 2023.

- La convocatòria de l'Assemblea General Ordinària es farà a les 17:30 h en primera convocatòria i a les 18 h en segona convocatòria.

- La convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària es farà a les 18 h en primera convocatòria i a les 18:30 h en segona convocatòria.

Les assemblees es celebraren de forma presencial, a la Seu de Girona, al C/ Santa Eugència, 19 i serà el lloc on es podrà emetre els vots sobre els punts de l’ordre del dia.

Es podrà seguir en en línia través de la plataforma ZOOM, prèvia inscripció. Si hi esteu interessats caldrà que us apunteu a través de l'apartat de formació.

Us adjuntem l'Ordre del dia:

picto pdf Convocatòria Assemblea Ordinària del 12/12/2023

picto pdf Convocatòria Assemblea Extraordinària del 12/12/2023

Trobareu tota la documentació, així com també les actes de les assemblees en l’apartat restringit del web àrea col·legiats/Informació col·legial/Informació de les assemblees/Convocatòria d’assemblees.

13/11/2023