Log in

Guia CGE

L'Institut d'Estudis Estructurals (IEE), posa a disposició dels Col·legiats la Guia de Consultoria Geotècnica en Edificació.

La podreu visualitzar a l'àrea privada de la web, a publicacions: https://www.aparellador.cat/index.php/seccions

08/11/2023