Log in

Últimes ofertes de feina

Trobareu la informació de les ofertes de feina següents si entreu a la part restringida de la web, a l'apartat de Borsa de Treball.

- Una oferta per treballar a l'oficina tècnica d'una empresa ubicada a Celrà, especialista en revestiments arquitectònics, per la gestió de projectes, obra i taller. Cal tenir coneixements d'AutoCAD i programes Office.

- Una empresa especialitzada en serveis d'arquitectura, enginyeria i peritacions a la província de Girona busca un/a arquitecte tècnic polivalent, per a la realització de diferents tasques relacionades amb la professió. Cal tenir coneixements d'AutoCAD, Presto i Itec.

- Una consultoria tècnica especialitzada en prevenció de riscos laborals necessita un coordinador de seguretat i salut per desenvolupar funcions d'acord amb el RD1627/97 i el RD171/04, tant per a obres de construcció com a entorns industrials.

- Una empresa d'estructures inflables i arquitectura tèxtil de Bescanó busca un/a arquitecte/a tècnic/a per a oficina tècnica per a treballs de disseny, càlculs, feines d'AutoCAD i realització de pressupostos. Cal tenir coneixements d'AutoCAD.

30/08/2023