Log in

Observatori de la Producció Científica 2022

Enguany en aquest Observatori 2022, té 3.277 documents elaborats per més de 1.000 docents i investigadors AT/EE que durant més de 50 anys han anat creant el corpus documental d'aquesta professió. I que han treballat en equips multidisciplinaris per a la consecució d'aquesta producció científica.

L'Observatori reflecteix l'esforç en recerca de l'AT/EE en aquests anys, visibilitzant el treball ben fet de tots els implicats - docents, investigadors, professionals, institucions, col·laboradors – i l'evolució i estat actual de la titulació.

Com a novetats s'ha ampliat les bases d'estudi a Google Acadèmic, iniciat en l'Observatori 2021, amb més ítems. S'han tret més índexs immediats de recerca i s'ha afegit una tipologia de document cada vegada amb més importància: els capítols de llibres.

Per descarregar el document "Producción Científica de la Arquitectura Técnica e Ingenería de Edificación de España 2022", seguiu el següent enllaç.

16/05/2023