Log in

Evitem els accidents laborals per caiguda d'altura

L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), ha impulsat la campanya "Evitem els accidents laborals per caiguda d'altura", per conscenciar a les persones titulars i usuàries dels edificis així com al personal tècnic i les empreses que intervenen en les actuacions a coberta, sobre la importància d'implementar les directrius necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals, en aquest tipus d'actuacions cada cop més freqüents.

L' ICSSL ha presentat diferents tipus de continguts per la divulgació de la campanya, com les guies per cada figura que pot intervenir a l'actuació o els vídeos informatius sobre els treballs en altura. Podeu descarregar-vos aquest material seguint el següent enllaç.

També podeu visualitzar la jornada "Evitem els accidents laborals per caiguda d'altura" que es va fer el 07/03/2023.

09/03/2023