Log in

Ajudes Next Generation EU pel turisme

El departament d'Empresa i Treball ha publicat la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques en el marc de les subvencions dels fons europeus Next Generation EU. DOGC núm. 8822 del 29-12-2022.

Destinataris

- Ajudes enfocades a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietaris d'edificis existents destinats a allotjament turístic.

- Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma objecte d'aquest ajut.

Actuacions subvencionables

 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
 2. Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària:
  • Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.
  • Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica.
  • Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
  • Millora de l'eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en les subtipologies anteriors (2.1 a 2.3).
  • Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
 3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

La dotació per aquestes ajudes és de 25.794.525,24 € amb la previsió de rehabilitar 407 edificis destinats a allotjament turístic.

El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció s'inicia a les 9.00 h del dia 17 de gener de 2023 i acabarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024.

Bases reguladores

Accés al tràmit

24/01/2023