Log in

Assosociació Espanyola de Taxadors Hipotecaris

La finalitat de l'AETH és la promoció de les bones pràctiques professionals dintre del sector dels taxadors hipotecaris, que des de l'any 2020, quan van obtenir la inscripció al Registre Nacional d'Associacions i des de llavors s'ha donat a conèixer al Banc d'Espanya i als Col·legis professionals que tenen competències per a realitzar valoracions immobiliàries, per tal de millorar la imatge externa de la professió, les condicions de treball i les econòmiques.

Per més informació podeu descarregar-vos el següent document sobre els fins i objectius de l'AETH o podeu consultar la seva web www.aeth.es.

24/01/2023