Log in

Text refós dels estatuts del Col.legi

En l'assemblea del mes d'abril passat es varen aprovar les modificacions de diversos articles dels estatuts del Col·legi. La Generalitat els va aprovar el passat mes de desembre.

Atès que ara tenim els estatuts en 3 publicacions del DOGC (en el número 5312 del 5-2-2009; en el número 5367 del 27-4-2009 i en el número 8806 del 2-12-2022) hem cregut oportú fer-ne el text refós per a facilitar la seva lectura.

Trobareu el refós en:  https://www.aparellador.cat/index.php/el-col-legi/organitzacio-col-legial/estatuts

 3/02/2023