Log in

Finalització convocatòria ajuts a l'accessibilitat

El pròxim 31 de gener de 2023 finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes a la accessibilitat universal. 

El 15 de novembre es va publicar al DOGC la Resolució TER/3532/2022 de 7 de novembre sobre la convocatòria  per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.  

* Les bases reguladores de la convocatòria les recull la Resolució DSO/3005/2022, de 4 d’octubre.

* La dotació pressupostària de la convocatòria és de 7.477.499,98€ partida pressupostària a càrrec de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

* El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 29 de novembre de 2022 i finalitza el dia 31 de gener de 2023, inclosos.

* Les obres s'han d'haver iniciat posteriorment a l'1 de febrer de 2020 i han d'haver finalitzat abans del 31 de març de 2023, inclòs, indepenetment del moment en què es va concedur la subvenció.

* A l'annex I de la Resolució es detalla la documentació a aportar en tot el procés de la subvenció.
Destaquem els dos següents punts per a obres en zones comuns dels edificis d'habitatges:
- Identificació (ID) del tràmit de la sol·licitud del certificat d'aptitud de l'IITE o el número expedient del certificat d'aptitud.
- Identificació (ID) del certificat d'eficiència energètica (CEE).
- Estat de les obres (no iniciada, iniciada o finalitzada amb actuacions iniciades amb data posterior a 1 de febrer de 2020).

Dintre de les bases reguladores en destaquem les actuacions subjectes a subvenció:
- Actuacions d'accessibilitat en zones comuns dels edificis d'habitatges (instal·lació de nous ascensor, poden incloure les obres que justifiquin com a dispensables per a l'actuació. dispositius d'accessibilitat, com renovació d'ascensor, millora de la il·luminació, sistemes d'informació accessibles, contrucció de rampes... entre altres actuacions).
- Actuacons d'accessibilitat en interiors d'habitatges, (Ascensors, plataformes elevadores, rampes, senyals lluminosos, actuacions que faciliti l'accessibilitat universal en banys i cuines...). Totes les actuacions estan recollides a la apartat 2 de la Resolució DSO/3005/2022.

18/01/2023