Log in

Guia tècnica AIFIM

 El passat 3 de novembre l'Associació Ibèrica de Fabricants d'Impermeabilització presentava en un acte juntament amb el "Consejo General de la Arquitectura Tècnica" (CGATE) la guia tècnica sobre el disseny i el càlcul de fixacions per a sistemes d'impermeabilització de cobertes planes.

Pots descarregar la guia AIFIM.

30/11/2022