Log in

Junta de Govern del Consell dels CAAT de Catalunya

El passat 16 de novembre, el Consell de Col.legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, va celebrar la seva Junta de Govern al Col·legi de Girona. A la fotografia (d'esquerra a dreta), els presidents dels Col.legis de Tarragona, Girona, Barcelona, Terres de l'Ebre i Lleida.

JGCCAATaparelladors_tgn, aparelladors_girona, cateb_barcelona, @terresebre, aparelladors_lleida (d'esquerra a dreta)

17/11/2022