Log in

Repositori d'Investigació RIARTE

El Repositori d'Investigació promogut pel CGATE és un espai on es recupera, recull, es fa difusió i es preserva els treballs en format digital i d'accés obert, derivats del treball d'investigació i tècnic de l'Arquitectura Tècnica. La seva missió és difondre la producció científica-tècnica dels Arquitectes Tècnics.

El RIARTE es classifica en diferents comunitats:

logo riarte- Tesis Doctorals.

- Investigació científica.

- Divulgació Tècnica.

- Institucional (CGATE).

Per poder accedir a aquesta informació només cal que et registris.

15/09/2022