Log in

Últimes ofertes de feina

Trobareu la informació de les ofertes de feina següents si entreu a la part restringida de la web, a l'apartat de Borsa de Treball:

- Una empresa de Girona, dedicada a la promoció i construcció de tot tipus d'edificis, necessita un tècnic per: Gestió de projectes, control i seguiment d'execució d'obres, confecció d'amidaments i pressupostos, direcció facultativa i subvencions Next Generation.

- Una empresa de prefabricats de formigó, ubicada a Santa Coloma de Farners, necessita un tècnic per treballar a l'oficina tècnica, per la confecció de plànols de col·locació de forjats de vigueta pretensada, així com pressupostos i seguiment de comandes.

- Una entitat col·laboradora de seguretat mediambiental per a l'administració pública necessita un tècnic per fer visites a les diferents instal·lacions dels seus clients per analitzar els seus riscos, de la caracterització de les instal·lacions amb Autocad, fer informes tècnics, entre d'altres.

- Una empresa constructora de Roses necessita un arquitecte tècnic per la gestió de la reforma o rehabilitació, la realització dels estudis i programació financera de l'obra, organització de les ordres de treball diàries/setmanals, realització de pressupostos, entre d'altres.

També adjuntem les ofertes públiques de feina i borsa de treball,  publicades als SALAT: 

-Oferta pública a la Diputació de Girona.

-Oferta pública de la Universitat de Girona.

-Oferta pública d'ocupació del Departament d'interior.

15/09/2022