Log in

Novetats OTR.cat

En els darrers mesos la web de l'Oficina Tècnica de la Rehabilitació de l'Arquitectura Tècnica (OTR.cat), ha anat ampliant el seu contingut per donar el màxim de cobertura a les ajudes Next Generation EU.

Els Tècnics registrats a l'OTR.cat poden accedir a l'apartat Eines de Suport. Un gran recurs on podeu trobar totes les sessions informatives, píndoles informatives, manuals i guies, aplicacions i enllaços d'interès.

eines suport

A la publicació d'avui volem destacar l'apartat de Manuals i Guies. Darrerament, s'ha ampliat el seu contingut i s'ha estructurat amb els següents punts:

  • ■ Programes d’ajuts dels Fons Europeus Next Generation EU – Rehabilitació d’edificis i habitatges
  •   ■ Habilitats comercials
  •   ■ Predimensionat de la rehabilitació
  •   ■ Llibre de l’edifici existent
  •   ■ Projecte tècnic de rehabilitació
  •   ■ Tramitació dels ajuts
  •   ■ Direcció facultativa
  •   ■ Tancament de l'obra
  •   ■ Financiació i Fiscalitat

 Tots aquests ítems contenen subtemes amb enllaços directes per descarregar els manuals i guies que disposa l'OTR.cat.

 Enllaç Eines de Suport.

13/09/2022