Log in

Seguretat i Salut: Actuacions a coberta

Cada cop són més habituals les actuacions a les cobertes dels edificis, ja siguin per obres de reparació, instal·lació de plaques solars o treballs de manteniment. Aquest tipus d'intervenció moltes vegades no van acompanyada de projecte o de tècnics que facin el seguiment de les obres, i independentment de la necessitat de projecte o no, totes aquestes actuacions que es realitzen a la coberta comporten una sèrie d'obligacions i responsabilitats, que afecten tant a propietaris com a les empreses que executen les obres i que s'han de conèixer per poder plantejar correctament les mesures de seguretat i salut i mantenir un bon funcionament de l'obra per evitar accidents laborals.

Seg Salut

Amb l'objectiu de conscienciar a propietaris i empreses del sector de la construcció sobre les mesures de seguretat i salut en el treball en alçada, l'Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, va posar en marxa la campanya "Trabajos en cubierta: lo importante es bajar con vida", sobre els riscos que comporten les actuacions a les cobertes.

La difusió d'aquest material de l'INSST ens serveix per veure les directrius a seguir per part de promotors/propietaris i les empreses que han d'intervenir en aquest tipus d'actuacions. Algunes de les directrius que proposen són la recopilació d'informació sobre la coberta (estat, pendent, si hi ha o no línies de vida,etc); selecció del contractista (els treballadors han de tenir la formació específica); planificació dels treballs... entre altres punts a tenir en compte a l'hora d'actuar sobre la coberta.

 Hem de recordar que els propietaris i les comunitats de propietaris,  en el moment que contracten a una empresa per fer els treballs a la coberta passen a ser promotors i com a tal tenen obligacions en matèria de seguretat i salut que han de complir, com son:

- Informar dels riscos, mesures preventives i mesures d'emergència, la informació s'ha de facilitat per escrit quan els riscos siguin greus o molt greus.

- Designar un coordinador de seguretat i salut (arquitecte tècnic) quan en l'obra hi intervenigui més d'una empresa i/o treballadors autònoms.

Per més informació podeu visitar la campanya #BajarConVida, on trobareu molta informació i podreu descargar-vos el FOLLETÓ informatiu sobre els treballs a coberta i com actuar.

06/09/2022