Log in

Cercador de certificats d'eficiència energètica d'edificis

L'Institut Català d'Energia ha creat un cercador de certificats d'eficiència energètica. Aquest cercador trobareu la informació tècnica relativa als certificats d'eficiència energètica d'edificis o habitatges que estiguin inclosos al Registre Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cercador ICAEN

 

La recerca es pot fer de diferents formes:

- Adreça;

- Tràmit (ID);

- Referència Cadastral;

 

 

Aquesta eina disponible al web certificacioenergetica.gencat.cat és un recurs molt útil pels tècnics o empreses que estiguin interessades a estudiar les diferents possibilitats per fer una rehabilitació energètica i vulguin proposar a les comunitats de veïns la sol·licitud d'alguna ajuda per les actuacions, com per exemple les ajudes dels fons europeus Next Generation EU.

12/08/2022