Log in

Fons Next Generation UE: Ajuts per a la impantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en sectors de l'economia

L'1 d'agost del 2022 es va publicar al DOGC la Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d'incentius per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE.

Les actuacions subvencionables són pel programa d'incentius 1, la realització d'instal·lacions d'energia renovables tèrmiques en els sectors industrials, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia incloent el sector residencial (amb activitat econòmica) i pel programa d'incentius 2, la realització d'instal·lacions d'energia renovable tèrmica en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic. Aquestes actuacions estan recollides a l'Article 18 del Reial Decret 1124/2021, de 21 de desembre i els requisits que han d'assolir per la concessió estan recollits a l'Annex I de l'esmentat Reial Decret.

Enllaç Resolució ACC/2416/2022.

02/08/2022