Log in

DECRET 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica.

  1. És el desplegament reglamentari de la Llei de Facilitació Econòmica, que simplifica la presentació de documentació i retalla els temps dels tràmits amb les administracions.
  2. El nou marc normatiu beneficiarà 564.000 empreses i 362.000 autònoms del país i generarà un estalvi total de 44,4 milions d’euros.
  3. La normativa millorarà la competitivitat de Catalunya i l’atracció d’inversions en agilitzar els tràmits administratius dels projectes estratègics de caràcter industrial.

El Govern va aprovar el passat 5 de juliol el Decret de Reglament de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica. Aquesta norma, que entrarà en vigor de manera efectiva 20 dies després de la seva aprovació, beneficiarà 564.000 empreses i 362.000 autònoms del país, ja que instaurarà l’aplicació total del contacte telemàtic amb les administracions, l’aportació una sola vegada de les dades necessàries per completar els tràmits (principi only once) i la priorització sempre que es pugui de la comunicació per sobre de la llicència. Una simplificació administrativa que generarà un estalvi de 44,4 milions d’euros.

Enllaç al Decret 131/2022, de 5 de juliol.

 
 
13/07/2022