Log in

Document Explicatiu del DB-HE6

El Consejo de la Arquitectura Tècnica (CGATE), ha elaborat un document explicatiu per la nova secció del Codi Tècnic de l'Edificació d'Estalvi d'Energia DB-HE6 Dotacions mínimes per la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Podeu accedir al document des de l'Àrea Tècnica de la nostra pàgina web, [Codi Tècnic de l'Edificació].

06/07/2022