Log in

L'obligació dels certificats energètics en els projectes de rehabilitació

L'aprovació del Reial Decret 390/2021, de 1 de juny, pel que s'aprova  el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, ha comportat canvis significatius, per això deroga el Real Decret 235/2013, de 5 de abril.

CEEEntre els canvis més rellevants de l'esmentada norma podem destacar, modificacions de les definicions existents a l'anterior Reial Decret i aparició de noves definicions (Art. 2). Vigència del certificat d'eficiència energètica en edificis amb etiqueta G. Regulació dels incentius financers per a la millora de l'eficiència energètica... entre altres modificacions, però hem volgut destacar un dels canvis més significatius que és la incorporació al projecte de rehabilitació del certificat d'eficiència energètica i de la seva obligatorietat a partir del 3 de juny del 2022.

Amb aquest propòsit hem creat un document resum amb aquests canvis i modificacions, que podeu consultar des de l'àrea de col·legiats, àrea tècnica, certificació i eficiència energètica.

04/07/2021