Log in

El Col·legi present a l'Assemblea del MUSAAT

El comptador de la Junta de Govern, Xavier Jaime, va ser present a l'assemblea anual de Musaat en representació dels mutualistes de Girona que es va celebrar el dia 29 de juny. Es va aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici de 2021 amb resultat positiu i es van celebrar eleccions a les vocalies números 3 i 5. El company Francesc Barberà , que renovava el seu càrrec a la vocalia número 5, va ser escollit per a quatre anys més.

assemble musaat

30/06/2022