Log in

Com valorar econòmicament els projectes de rehabilitació #Next Generation EU

El pròxim 07 de juliol s'organitza una sessió sobre com valorar econòmicament els projectes de rehabilitació de les ajudes dels fons europeus #Next Generation EU.

El CAATEEB ha creat una eina que permet fer una comparativa de predimensionat econòmic segons la tipologia d'edificis. Aquesta eina ens permet treure conclusions sobre quins edificis son viables i efectius per a ser objecte d’una rehabilitació energètica. Ens permet també valorar econòmicament les inversions segons les possibilitats de cada un depenent de diversos paràmetres (dimensió, ubicació o unitats familiars).

projectes de rehabilitació #NextGeneration

Mitjançant la introducció de les dades bàsiques (pressupost aproximat, tipus d’interès si hi ha finançament i % d’honoraris professionals per la Direcció Facultativa), i l’eina calcula i compara l’impacte econòmic tant d’imports globals com de quotes individuals de les diferents tipologies d’edificis estudiats.

A la sessió presentarem de manera pràctica l’eina, jugarem amb la introducció de dades i treurem entre totes les persones assistents les conclusions de l’estudi d’aquests casos pràctics.

 

 

Enllaç a la inscripció de l'OTR.cat

Nota: En el procés d'inscripció al curs heu de seleccionar que no sou col·legiats de Barcelona i emplenar les dades. Una vegada inscrits rebreu un correu de confirmació.

És una sessió informativa gratuïta.

22/06/2022