Log in

El Col·legi amb les ajudes Next Generation EU

A la pàgina web del Col·legi "aparellador.cat", dintre de l'Àrea Col·legiat trobareu una nova secció, Ajudes a la Rehabilitació Next Generation.

menu col

Aquest nou espai s'ha habilitat per centralitzar gran part de la informació que hi ha sobre aquestes subvencions i donar recursos per respondre als dubtes que van sorgint per la seva tramitació.

En aquesta secció podreu trobar els enllaços més significatius, com el portal de tramitació del Gencat o el de la pàgina web OTR.cat, aquest darrer de l'Oficina Tècnica de la Rehabilitació de l'Arquitectura Tècnica és on concentren totes les novetats, formacions, guies... i el més important  la plataforma de tramitació de l'informe d'idoneïtat tècnica, tràmit imprescindible per la sol·licitud del programa 3.

Cal destacar la importància d'estar donat d'alta a l'OTR.cat i a la seva borsa de tècnics, però cal destacar que des del Col·legi hem ampliat l'oferta del nostre Cercador de Tècnic, amb la nova categoria d'especialistes en Next Generation. Si us doneu d'alta en el cercador, tant ciutadans com empreses podran contactar amb vosaltres. Recordeu que podeu registrar-vos des de la vostra fitxa col·legial que tobareu a  l'Oficina Virtual.

Des del Col·legi volem impulsar la utilització del Fòrum com a eina d'intercanvi d'informació i és per això que s'ha creat una subcategoria "Ajudes a la Rehabilitació Next Generation". En aquest apartat podreu exposar els vostres dubtes i consultes. D'aquesta manera es generarà un espai participatiu i que tots els Col·legiats es podran beneficiar.  

 L'última secció d'aquest apartat és "News OTR", en aquesta secció es farà la divulgació de les newsletter, notícies més rellevants i enllaços d'interès.

 

21/06/2022