Log in

Portal Generador ITE - Nova versió -

El passat 15 de juny es va posar en marxa la nova versió del Portal Generador ITE.

Els principals canvis d'aquesta nova versió són:

Imatge ITE 3
  • Accés a través de certificat digital.
  • Es podran utilitzar tots els navegadors.
 

Per poder descarregar el manual amb les instruccions per accedir a la nova versió de la web només cal que segui el següent enllaç.

17/06/2022