Log in

Jornada Tècnica sobre la nova classificació acústica: UNE 74201

El pròxim 2 de juny, de 10 h a14 h. L'Institut Eduardo Torroja organitza una jornada tècnica sobre la nova classificació acústica segons l'UNE 74201 i comptarà amb la participació d'entitats rellevants com UNE, Tecnalia, APCE, entre altres.

La Jornada tindrà modalitat tant presencial com on line.

Per més informació o registrar-vos a quasevol de les dues modalitats podeu consultar el Registre 146 del CGATE.

20/05/2022