Log in

Simulació energètica d'edificis amb Open Studio i Energy Plus

La Universitat d'estiu de la Universitat de Lleida ofereix, un curs on-line, del 4 al 8 de juliol que us pot interessar: Simulació energètica d'edificis amb Open Studio i Energy Plus

L’objectiu principal del curs és oferir als alumnes una iniciació al món de la simulació energètica d’edificis.

Es tracta d’un curs eminentment pràctic, en què cada alumne seguirà amb el seu propi ordinador i el programari pertinent les explicacions pas a pas del professor, tot aprenent els blocs bàsics en aquest procés de simulació energètica. L’eina de simulació presentada, Energy +, és l’eina més avançada del mercat, reconeguda mundialment.
Dona resposta formativa en l’àmbit del disseny eficient d’edificis nous, així com també en els projectes de rehabilitació energètica d’edificis existents.
Curs adreçat a estudiants d’enginyeries interessats en el món de l’estalvi i la simulació energètica d’edificis, estudiants d’arquitectura i ar-
quitectura tècnica, estudiants de màsters d’industrials, estudiants de doctorat, així com professionals del món de l’edificació i investigadors interessats a adquirir coneixements d’EnergyPlus, el programari més avançat en simulació energètica.

Per a més informació i inscripcions, cliqueu aquí.

10/05/2022